Kontakt:

Skiclub Pany                                                 JO Pany

Nadia Leibundgut                                               Ursina Michel                                                 Johann Hertner

Luzeinerstrasse 28                                            Loch 245                                                       Sandeggastrasse 10

7242 Luzein                                                       7220 Schiers                                                 7243 Pany

info@skiclub-pany.ch                                       info@skiclub-pany.ch                                    jo@holzbauhertner.ch